¿Conocíais el UNIVERSO DE LAS EMOCIONES💫? Se han llegado a contabilizar 535 emociones. Esta representación gráfica, donde arte🖌 y ciencia🥼 se unen, nos permite visualizar y comprender el comportamiento como seres humanos y como las 307 emociones representadas interactúan dentro de cada Galaxia🌟✨.
Iremos viendo las seis existentes: Alegría😃, Amor🥰, Felicidad😊, Miedo😳, Ira 😡y Tristeza😥.
Hoy toca el AMOR!!
Recuerda: «El amor es la fuerza más humilde, pero la más poderosa de la cual dispone el mundo❤❤️» «(Gandhi)»
# UniversoDeLasEmociones
—————————————
Ezagutzen zenuten EMOZIOEN UNIBERTSOA 💫? 535 emozio zenbatu dira. Irudikapen grafiko hau, non artea🖌 eta zientzia 🥼 elkartu egiten diren, gizaki gisa dugun portaera ikusteko eta ulertzeko aukera ematen digu, baita irudikatutako 307 emozioek Galaxia 🌟✨bakoitzaren barruan nola elkarreragiten duten ulertzeko ere.
Dauden seiak ikusiko ditugu: Poza😃, Maitasuna🥰, Zoriontasuna😊, Beldurra😳, Haserrea😡 eta Tristura😥.
Gaur MAITASUNAREN txanda da!!
Gogoratu: «Maitasuna da indarrik apalena, baina munduak duen boteretsuena❤❤️. «(Gandhi)».